Øivind Larsen
professor, dr. med.

Øivind Larsen (f. i Oslo 6.9. 1938), examen artium ved Oslo Katedralskole 1956, cand. med. Universitetet i Oslo 1962.

Medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo 1968 om helseforholdene ombord på dansk/norske marinefartøyer på tokt til Dansk Vestindia i 1790-årene. (Avhandlingens tittel: Schiff und Seuche 1795-1799. Ein medizinischer Beitrag zur historischen Kenntnis der Gesundheitsverhältnisse an Bord dänisch-norwegischer Kriegsschiffe auf den Fahrten nach Dänisch-Westindien.) 

Turnustjeneste som lege 1962-1963 ved Sentralsykehuset i Fredrikstad og høsten 1963 i Hemne legedistrikt i Sør-Trøndelag.

Etter militær verneplikt som sesjonslege, ansatt ved Universitetet i Oslo, Hygiensk Institutt som universitetsstipendiat i medisinsk historie i 1964, dosent i samme fag 1971 og professor fra 1985. 1976-1977 ett års permisjon, arbeidet da som professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø. 

Bedriftslege i deltid a/s Elektrisk Bureau 1967-1970 og Siemens a/s 1970-1996.

Forsknings-, undervisnings- og formidlingsarbeid i medisinsk historie, spesielt vedrørende 1800- og 1900-tallet, og i samfunnsmedisin. 

Profesjonshistorisk forskning vedrørende leger, i den forbindelse også utgiver av oppslagsverket "Norges leger" i ett bind i 1986 og i fem bind i 1996.

Hovedredaktør for lærebok i samfunnsmedisin 1992 og 2003. Redaktør for Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin (og forgjengere) 1975-1993. Redaktør for forsidebildene på Tidsskrift for Den norske lægeforening 1984-2002. Redaktør, Det norske medicinske Selskabs skriftserie Michael fra 2003.